Huisartsenwachtpost Brabo – praktisch

ALLE WACHTEN OP EEN RIJTJE: CORONAPOST ST VINCENTIUS EN WACHTPOST BRABO

We merken wat verwarring op over de huidige wachtdiensten. Daarom nog eens een overzichtje.

Opgelet: énkel de wachtdiensten die momenteel in PERMAMED staan zijn van toepassing. Dagwachten op de coronapost in de week zijn allemaal weggevallen. Kijk dus goed na voor welke shiften je nog verwacht wordt.

Arts Coronapost
U bent van wacht voor de Coronapost Sint-Vincentius. U ontvangt een reminder via Permamed om uw wacht te bevestigen en telefoon van het Rode Kruis. U doet klinisch onderzoek bij infectieuze patiënten en neemt indien nodig een wisser af.

Arts Wachtpost Brabo
U bent van wacht voor de wachtpost Brabo en doet telefonische consultatie en zo nodig raadplegingen of huisbezoeken. U ontvangt een reminder via Permamed om uw wacht te bevestigen en telefoon van het Rode Kruis.
Bij overmatige drukte kan steeds de supervisie arts gecontacteerd worden om de oproepbare wacht op te roepen.

Wachtpost Brabo Flexi-arts
U springt bij waar nodig is: telefonische triage, raadplegingen of huisbezoeken. U neemt bij voorkeur zelf een laptop mee om op te werken. U ontvangt een reminder via Permamed om uw wacht te bevestigen en telefoon van het Rode Kruis.

Wachtpost Brabo Oproepbare arts
U bent oproepbaar voor de wachtpost Brabo. U ontvangt een reminder via Permamed om uw wacht te bevestigen en telefoon van het Rode Kruis. U wordt mogelijk opgeroepen de dag zelf bij drukte of onvoorziene omstandigheden. U blijft de hele dag oproepbaar.

Supervisie
U bent van supervisie voor wachtpost Brabo en Coronapost St Vincentius. U ontvangt een reminder via Permamed om uw wacht te bevestigen en telefoon van het Rode Kruis.
U bent telefonisch bereikbaar voor problemen en advies.

  • Honoraria dagdienst (07:00-19:00) : €50/uur
  • Honoraria nachtdienst (19:00-07:00) : €30/uur (niet voor oproepbare arts)
  • Beschikbaarheidsvergoeding: €6,58/uur (ook voor oproepbare arts)

Lees hier het huishoudelijk reglement van Huisartsenwachtpost Brabo na.

Huisartsenwachtpost Brabo – feedback

Ging er iets mis tijdens je wachtdienst op Huisartsenwachtpost Brabo?
Kunnen sommige dingen volgens jou beter?
Geef ons hier je klacht of feedback door en we gaan ermee aan de slag.