Navorming 17 oktober – Do’s en don’ts bij urgenties in eerste lijn

Op dinsdag 17 oktober 2023 vond een navorming plaats over Do’s en don’ts bij urgenties in eerste lijn:

  • Deel I: Het tijdig herkennen van urgente alarmsymptomen en zelfstandig toedienen van noodmedicatie.
    Overlopen van richtlijnen bij urgenties aan de hand van enkele casussen.
  • Deel II: Open debat omtrent samenwerking huisarts – urgentiearts.

Sprekers:

  • Brecht De Tavernier (urgentiearts GZA)
  • Dr. Sam Proesmans (urgentiearts GZA)
  • Dr. Stefanie Vandervelden (urgentiearts GZA)

De presentatie van de navorming vind je hier

Datum

17 okt 2023
Afgelopen

Tijd

20:30 - 22:00

Locatie

Jardin Public
Lodewijk van Berckenlaan 146, 2600 Antwerpen
Go to Top