Enkele jaren terug werd het idee geopperd om Antwerpen in stratenplannen op te delen om zo nieuwe patiënten die zich aanmelden meer te spreiden over de huisartsen in de buurt. Deze gedachte werd omgezet in proefprojecten: voor elk van de vier postzones – 2000, 2018, 2060 en 2600 – werd een stratenplan uitgetekend.

Stratenplannen zijn geen statische gegevens; ze dienen op tijd en stond te worden geëvalueerd. Dit gebeurde in 2022 voor de postzones 2000 en 2600. Ook de postzones 2018 en 2060 krijgen in 2023 een update!

  • Stratenplan 2000 (01/12/2022)
  • Stratenplan 2018 (15/06/2021)
  • Stratenplan 2060 (16/03/2022)
    Inwoners van 2060 die geen huisarts vinden, mogen doorverwezen worden naar ‘Huisarts 2060’, een tijdelijk project in de Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen. Enkel op afspraak: 03 338 13 45 (elke werkdag van 9-17u)
  • Stratenplan 2600 (01/12/2022)